Har kunstig intelligens gjort Google til et lukket system?

Tidlig i 2016 byttet Google ut sin daværende leder for søk, Amit Singhal, med John Giannandrea. Dette har hatt en stor påvirkning på hvordan Google utvikler sin søketeknologi fremover. Giannandrea kommer fra rollen som leder for kunstig intelligens innen Google, så sier mye om retningen selskapet ser for seg at de skal ta innen søk.
“Rankbrain” er Googles maskinlæringssystem som er bygget inn i søketeknologien, og den forutser brukeren intensjon med økende grad av suksess – selv i de tilfeller hvor brukerens søk ikke er helt korrekt skrevet.
Grunnen til at dette er interessant er at det hele er et lukket system, selv ikke Googles programmere forstår helt hvordan Rankbrain kommer frem til konklusjonene sine når den kalkulere hvilke resultater den skal vise for et gitt søk. Dette vil øke i kompleksitet fremover.
På grunn av dette vil det bli stadig vanskeligere å eksperimentere seg frem til hva som er faktorene som vektes innen søke (såkalte “ranking factors”). Dermed blir det å være en SEO en vanskeligere jobb.

Det er dog håp. Uansett hvor smart maskinlæring gjør søkemotoren så vil den fortsatt være avhengig av kapasiteten til Googles søkerobot, en såkalt “crawler”. Dette er måten Google indekserer alt som er på internett slik at de kan vise det i sine søkeresultater.

Søkeroboten må klare å indeksere alt på en gitt nettside før søkealgorytmen kan bruke informasjonen til å kalkulere søkeresultater. Det er mer data på internett enn roboten kan klare å rekke over – med gigantisk margin.

Det ville trolig tatt deg noe sånn som 11 milliarder år å selv laste ned absolutt alt som er på internett. Dette betyr at Google må ha flere funksjoner på plass for å filterer og budsjettere aktiviteten til søkeroboten.

Dette er det området SEOere har størst mulighet til å påvirket uten om skrive såkalt “10x content“. Vi må gå dypt innen teknisk SEO for å optimalisere ladetiden på nettsiden, serveren og i tillegg passe på å ikke overforbruke designelementer og javascript på nettsiden vår. Kort sagt, gjør det enkelt og raskt å indeksere siden din.

SEO er altså i endring – igjen. Men så lenge det finnes folk som søker etter informasjon, så vil det finnes søkemotorer – så SEO dør aldri.

Flere artikler

beste seo verktøy

Noen gode SEO-verktøy

Hvilket SEO-verktøy (tool) er best i klassen? Personlig er jeg stor fan av to, men la meg først sette det i kontekst. Hvis nettsiden din

Les »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *