Bør man være spesialist eller generalist innenfor digital markedsføring?

Et av de vanskeligste spørsmålene man må besvare når man utvikler en karriere innenfor digital markedsføring er om man skal dybdespesialisere seg på ett område, halvspesialisere seg på 2-3, eller satse på en generell forståelse av hele fagområdet og i stedet spesialisere seg på ledelse og/eller strategisk og kommersiell tenkning.

Man kan også ta debatten den andre veien og si at man kan spesialisere seg på kommunikasjon og strategisk markedsføring, på nett eller ei, og se på digital markedsføringsforståelse som ett av områdene hvor man tilegner seg tilstrekkelig kunnskap, men ikke en spesialisering. Brand managers faller ofte i denne kategorien.

Denne artikkelen vil fokusere på førstnevnte, og er derfor for de som har bestemt seg for digital markedsføring som sitt hovedområde.

Hvilke kanaler bør man lære når man skal jobbe med digital markedsføring?

Fagfeltet digital markedsføring går hele veien fra skjæringspunktet mellom teknisk/IT på den ene siden, til skjæringspunktet kommunkasjon/PR på den andre. Som digital markedsfører er man ofte enten teknisk, kreativ eller analytisk, eller en blanding. Det kan være en fordel å være kunnskapsrik på minst to av de tre områdene. Litt overforenkelt, vil jeg si at de forskjellige digitale kanalene passer best for følgende naturlige styrker:

SEODen mest tekniske disiplinen innen digital markedsføring, men vil man være en helhetlig SEO må man også ha evnen til linkbygging, som kan være litt som PR-arbeid/salg. Vil likevel si at å være teknisk er den viktigste forutsetningen.
Digital MediaMed dette menes PPC, men også annonsering i sosiale medier. Her kan man debattere om det er kreativitet and analytiske evner some er viktigste. Sannheten er trolig en blanding. Det er greit å være god til påvirkning og overtalelse også.
CRM/Database & E-mailCRM/Database ligger til grunn for gode epostkampanjer, og handler om å kunne tenke strukturert for å sette opp segmentering. Dette er ganske teknisk, men en god e-post krever en god del kreativitet.
Sosiale medierI denne kanalen kommer man langt med bare kreativitet og evnen til å forstå andre mennesker. Det er likevel en fordel å være god til å forstå og kanskje analysere trendene i et marked på en systematisk måte.
En oversikt over hvilke faglige og personlige egenskaper som passer per kanal i digital markedsføring

I en tidligere artikkel skrev jeg om å hvordan få jobb som digital markedsfører. Der nevnte jeg at min generelle anbefaling er å utvikle en grunnforståelse av alle kanaler, samtidig som du finner et, muligens to, spesialiseringsområder hvor du bygger en del dybdekunnskap.

Dette utgjør fortsatt kjernen av konklusjonen min. Det som er viktig er å gjøre en strategisk analyse av markedet, og ikke minst, sette seg ned og anerkjenne sine egne styrke og svakheter. Hvis du er grunnleggende teknisk, kan man se for seg at SEO kan være det man begynner med. Hvis man er mer kreativ kan det gjerne være at man forsøker å spesialisere seg mer i sosiale medier. Vil du ha en blanding av begge to kan faktisk databasemarkedsføring (CRM) være en god start, hvor databasearbeid, segmentering og strategi utgjør den analytiske delen, og selve e-posten (og annen kommunikasjon fra databasen) er utløpet for kreative evner.

Hvordan tilpasse den digitale karrieren til arbeidsmarkedets behov

Det jeg forsøker å gjøre her er å demonstrere hvordan man bør tenke for å komme frem til svaret. Det jeg ikke jeg har skrevet så mye om er å vurdere arbeidsmarkedet. Jeg har utviklet en metode som jeg gjennomfører minst en gang i året som går ut på å analysere stillingene som er tilgjengelige på en systematisk måte og dermed se hva markedet etterspør. Denne vil jeg kunne dele i en senere artikkel, men generelt er min anbefaling å virkelig kjenne deg selv og dine egne styrker og svakheter før du lar markedsbehovet påvirke dine valg. I de fleste tilfeller vil nok markedet være mer dynamisk enn din personlighet, derfor lønner deg seg å spesialisere etter dine egne naturlige ferdigheter, og ikke bare markedets behov.

Send meg gjerne en e-post eller legg inn en kommentar nedenfor om du vil ha litt personlig feedback på hvilke(t) område(r) jeg tror du bør se på først for å få en best mulig start, eller videreutvikling, av din karrier innenfor den digitale verden.

Flere artikler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *